Vinha
Luoteis-Uusimaan tanssiopisto Vinha ry
UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN VINHAN TOIMISTOON
gsm 040 - 588 9847, toimisto@vinha.net
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja opetuksesta
www.vinha.net


Kuva kauden 2003 ensimmäisistä harjoituksista

Yhdistyksen tavoitteita ovat:
monipuolisen lastenkulttuurin edistäminen,
taidetanssin ja musiikin opetuksen tukeminen,
lasten ja nuorten tanssi- ja musiikkiteatteritoiminnan kehittäminen
Uudenmaan alueella.

Vinhalaiset ovat tanssineet Taidetalo Siirilässä jo vuodesta 1994 alkaen! 
Vinhan opettajat
tavoitat Vinhan toimiston kautta.


Etusivulle
        Seuraavalle sivulle


Taiteen perusopetus
Lasten ja nuorten taidetalo