Taidetalo

Vihdin Taidetaloyhdistys Siirilä ry perustettiin vuonna 1998 edistämään ja kehittämään erityisesti taiteen varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä muuta taidetta ja kulttuuria Vihdissä ja sen lähikunnissa. Yhdistys hallinnoi, kunnosti ja toteutti taidekasvatusta ostamassaan Siirilän kiinteistössä.

Syksyllä 2001 Taidetalon työnjakoa selkiytettiin jakamalla alkuperäinen yhdistys kahdeksi erilliseksi; Vihdin taidetaloyhdistys Siirilä ry vastaa nykyisin kiinteistöstä ja talon vuokrauksesta ja Vihdin Ilmaisutaiteen yhdistys Vilma ry Siirilän taidekasvatustoiminnasta.
Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinha ry huolehtii tanssitaiteen perusopetuksesta.

Kuvis aloitettiin Taiteen Keskustoimikunnan tuella keväällä 2004. Nyt Siirilässä on ryhmiä 5-13-vuotiaille lapsille.

Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston Lasten Muskarit aloitettiin syksyllä 2006.
Ryhmässä leikkii ja laulaa 1-4-vuotiaita lapsia.